ЕКСЛУЗИВНА ОФЕРТА

 

 

 

          ПЕТРОВ - ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

 
 

 


София, бул. „ Пейо К. Яворов “ № 50,  

e-mail: petrovdom@abv.bg ,  www.petroff.bg

02/ 416 31 93 ; 0898 577 744

                                                                       На вниманието на Управителя на ЕС

 

ЕКСКЛУЗИВНА О Ф Е Р Т А

/валидна до 01.06.2017/

От „ Мирал БГ “ ЕООД , ЕИК   200741250 с адрес на управление

София, ул.“Кричим“ № 82 ет.4  и управител Милен Гюров

 

     Уважаеми Собственици,

     За нас е от изключително значение полаганата грижа относно нормалното функциониране на Вашата собственост, за да може да живеете в по – уютна и сигурна обстановка.

1. Услугата включва:

 • ежеседмично посещение от квалифиирано техническо лице по предваритело установен график, изготвящо протокол за установени нередности в ЕС.;
 • организация по отсраняване на възникнали проблеми, аварии и неотложни ремонти в ЕС;
 • изготвяне на годишен план за ремонти, реконструкции и реновации на ЕС и действеия по приемането му;
 • съдействие при избор на фирма за планови ремонти и обновления, сравняване на оферти и условия, организация и контрол на качесвото на извършените ремонти;
 • организиране и извършване на хигиенизацията на общите части и прилежащите части около сградата;
 • организиране и извършване на деритизация, дезинсекция и обезпаразитяване на общите части избени и тавански помещения и др.;
 • организиране и извършване на снегопочистване на прилежащите части около сградата;
 • събиране на стари легитимни вземания. Юридическа гаранция върху дължимите вноски чрез предвидените законови действия;
 • принудително изпълнение върху приети решения на Общо събрание на ЕС спрямо недобросъвестни собственици и ползватели по реда на Гражданско-процесуалния кодекс и действащото законодателство на Република България.;
 • предствавителство пред общини, дружества за комунални услуги при възникнали спорове относно правата и задълженията на собствениците и изготвяне на необходимите жалби и документи;
 • изготвяне и изпълнение на Годишен Бюджет на ЕС, съобразен с конкретните нужди на ЕС и всички законови действия по приемането и прилагането му;
 • създаване и бслужване на задължителен фонд „ Ремонт и обновления “ – поддържане на средствата в специална „ клиентска “ сметка, собственост на Управителния съвет;
 • събиране на дължимите месечни вноски от собствениците и ползвателите по удобен за тях начин – банков път, в офиса на фирмата или чрез посещение на наш представител;
 • стриктно следене и заплащане в срок на дължимите суми към електроразпределителни, водоснабдителни и други дружества;
 • изготвяне на месечни отчети относно събраните такси, неизрядните платци, извършените разходи и т.н;

2. Цена на услугата (на апартамент месечно):

 • професионален домоуправител – 2.99 лв.;
 • касиер – 0.99 лв.;
 • почистване – 2.49 лв.