Пакет 1 Домоуправител

Пакет 1 Домоуправител

Професионален домоуправител

Специалист с опит, който знае всички актуални закони, свързани с етажната собственост, умее да работи с хора, да организира и координира. Освен това, като служебен домоуправител, той е безпристрастен. Наемайки платен домоуправител, той поема отговорността за:

Компетентно управление на етажната собственост

  • Организиране на Общо събрание на сградата. От всяко домакинство в сградата, задължително се изисква представител. Не явяването, води до лишаване от претенции, за решенията от събранието. За осъществяване на събранието е необходимо присъствието на 51 процента, от представителите на домакинствата в сградата;
  • Съставяне на правилник за вътрешният ред на етажната собственост, съобразен с правилника, одобрен от МС. Според него, живущите в сградата не трябва да оставят в общите части вещи, отпадъци, запалими и опасни вещества и предмети. Забранено е приютяването във входа на безпризорни животни, да се вдига шум и осъществяват дейности нарушаващи спокойствието. Съседите ще получат съвети и съдействие, за включване в правилника и други правила, които да спазват, за да си осигурят, по-добър ред в сградата;
  • Изготвяне, водене и съхранение на  домоватакнига  –  чл .7 от ЗУЕС ;
  • Управлениена етажната собственост и поддържане  на необходимата документация;
  • Извършва регистрацияна етажната собственост в общината.

Цена на услугата: 3.00 лв.

Free WordPress Themes