Пакет 4 Домоуправител + Техническа поддръжка + Касиер + Почистване

Пакет 4 Домоуправител + Техническа поддръжка + Касиер + Почистване

Домоуправител + Техническа поддръжка + Касиер + Почистване

Включени пакети: Домоуправител + Техническа поддръжка + Касиер

  • Услугата стартира с основно почистване на входа;
  • Прозорците се измиват на всеки шест месеца;
  • Дейности, включени в абонаментно почистване:
  • Измитане на стълбището и площадките;
  • Измиване на входната врата;
  • Измиване на стълбището и площадките;
  • Забърсване на парапетите;
  • Почистване на пощенски кутии;
  • Почистване на ключовете за осветление.

Цена на пакета: 7.50 лв.

Всички домове в сградата получават отстъпка – 10% от услугите за еднократно и абонаментно почистване.

Free WordPress Themes