Пакет 3 Домоуправител + Техническа поддръжка + Касиер

Пакет 3 Домоуправител + Техническа поддръжка + Касиер

Домоуправител + Техническа поддръжка + Касиер

Включени пакети: Домоуправител + Техническа поддръжка

Комплексна услуга, освен организационни въпроси, удовлетворява потребността, от грижа за финансите на сградата. Във всяка сграда се събират  средства за плащане на сметки, ремонти и поддръжка на входа. Често това е много трудна задача, заради сложните съседски взаимоотношения, а понякога е трудно да се издирят някои живущи, които отбягват да плащат сумите за входа. С избора на професионален домоуправител и този проблем ще бъде решен.

  • Той събира дължимите, месечни вноски и извършва необходимите плащания;
  • Следи стриктно за редовното заплащане задълженията към водоснабдяване, енергоснабдяване, топлофикация и други   външни услуги;
  • Грижи се за управлението на годишният бюджет, приет от Общото събрание;
  • Поема  управлението на фонд „Ремонти и обновления”, приет от Общото събрание;
  • Занимава се с изготвянето на месечни отчети, за събраните такси, направените разходи и нередовните платци.

Цена на пакета: 7.00 лв.

Free WordPress Themes