Домоуправител

Домоуправител

Професионалният домоуправител изпълнява различни по роля и вид функции. Той е специалист с опит, който е наясно с всички актуални закони, свързани с етажната собственост и умее да работи с хора, както и да координира и организира. Важно е да се отбележи, че като служебен домоуправител, той е безпристрастен. Наемайки платен домоуправител от Кантора Петров, може да сте сигурни, че управлението на етажната собственост ще се извършва по компетентен начин.

От всяко домакинство в сградата, задължително се изисква представител. Не явяването, води до лишаване от претенции, за решенията от събранието. За осъществяване на събранието е необходимо присъствието на 51 процента, от представителите на домакинствата в сградата;

Правилник за вътрешния ред на етажната собственост, съобразен с правилника, одобрен от МС. Според него, живущите в сградата не трябва да оставят в общите части вещи, отпадъци, запалими и опасни вещества и предмети. Забранено е приютяването във входа на безпризорни животни, да се вдига шум и осъществяват дейности нарушаващи спокойствието. Съседите ще получат съвети и съдействие, за включване в правилника и други правила, които да спазват, за да си осигурят, по-добър ред в сградата;

Включва поддържане на необходимата документация и водене на всички отчети.

Извършва се регистрация на етажната собственост в общината.

Free WordPress Themes