Домоуправител

Домоуправител

Професионалният домоуправител изпълнява различни по роля и вид функции. Той е специалист с опит, който е наясно с всички актуални закони, свързани с етажната собственост и умее да работи с хора, както и да координира и организира. Важно е да се отбележи, че като служебен домоуправител, той е безпристрастен. Наемайки платен домоуправител от Кантора Петров, може да сте сигурни, че управлението на етажната собственост ще се извършва по компетентен начин.

Включени услуги:

  • Изготвяне на покани за общи събрания на етажната собственост;
  • Провеждане на общи събрания;
  • Изготвяне и оповестяване на протокола от общото събрание на ЕС с взетите решения;
  • Контрол върху присъствието на собствениците и обитателите и установяване на изискуемия от ЗУЕС кворум, гарантиращ законността на общото събрание на ЕС и взетите решения;
  • Съдействие при изготвяне и приемане на Правилник за управлението на етажната собственост;
  • Водене и актуализиране на книга на собствениците /за тези, които са предоставили данни/;
  • Контрол върху изпълнението на законните решения на общото събрание;
  • Представителство на етажната собственост пред държавни, общински и комунални организации;
  • Двумесечно посещение от квалифицирано лице за установяване на нередности в ЕС;
  • Регистрация на етажната собственост в районната администрация, в установените от ЗУЕС срокове;

 

Free WordPress Themes