Касиер

Касиер

Касиер е една от най-популярните ни услуги и е част от нашите пакети. Събираемостта на дължимите суми е изключителна важна част от безпроблемного функциониране на етажната собственост.

Следене на месечните отчети за събрани приходи и разходи.

Гарантираме 100 % събираемост, съобразно закона за управление на етажната собственост.

Извършване на плащания по общи части, като ток, вода, асансьор

Изготвяне е разчисляване на годишен бюджет на входа.

Free WordPress Themes