Сигурност

 Ръководени от стремежа си да бъдем в услуга на членовете на етажната собственост считаме, че особено важни са спокойствието и сигурността  на всяко отделно домакинство. Физическата сигурност на жилищата е важен елемент от грижата за дома и семейството ни. В тази връзка сме на Ваше разположение за огледи, консултации, проектиране и изпълнение на най-подходящи системи за сигурност, отговарящи на Вашите конкретни нужди и защитаващи дома Ви от нерегламентирано проникване. Нашите висококвалифицирани специалисти разполагат с дългогодишен опит при изграждане на охранителни системи за всякакви категории сгради и  за всеки конкретен обект ще Ви предложат най-добрата и подходяща охранителна техника, така че заедно да постигнем максимален ефект при разумни разходи. Изградените от нашите специалисти охранителни системи отговарят на изискванията за включване към денонощна автопатрулна охрана в съответствие с Вашите предпочитания.