Етичен Кодекс

Етичен Кодекс

1. Petroff.bg изпълнява дейността си според действащите закони на Република България.
2. Petroff.bg работи за подобряването на доброто име на професията.
3. Petroff.bg работи по такъв начин, че да защитава интереса на мнозинството от клиентите си в дадена Етажна собственост, воден от убеждението, че клиентите са равнопоставени.
4. Petroff.bg се стреми да предоставя ясна и недвусмислена информация за услугите си, начина на изпълнение, обхвата и цената им, както и на актуалните промоции.
5. В договорите с клиентите си Petroff.bg описва недвусмислено включените услуги, периода им на валидност, начина за изпълнение, обхвата и цената им.
6. При представянето на клиент пред трети страни, Petroff.bg се стреми да защити интереса на клиента си по най-добрия възможен начин.
7. Petroff.bg не предоставя данни за клиентите си на трети лица без изричното съгласие на самите клиенти, освен в случаите, когато тези данни са изискуеми съгласно действащите закони на Република България.
8. Petroff.bg не предприема преднамерени действия за привличането на клиенти на други Управители на Етажна собственост, ако съответните клиенти не са проявили изричен интерес към предоставяните услуги, но е възможно да рекламира услугите си пред такива клиенти.
9. Petroff.bg се отнася колегиално към другите Управители на Етажна собственост и не предприема дейност, която да ги дискредитира по какъвто и да е начин пред техните клиенти.
10. Petroff.bg, чрез Facebook страницата си, се стреми, но не е длъжен да информира клиентите си за всички новини, свързани с управлението на Етажна собственост, управлението на имоти, недвижими имоти и свързаните с тях нормативни уредби, закони и всякакви други новини.
11. Petroff.bg си запазва правото да променя настоящия Етичен кодекс, за да бъде в съответствие с най-високите морални, етични и професионални стандарти.

Free WordPress Themes
Call Now Button