Методи на плащане

Методи на плащане

ПРЕВОД ПО БАНКОВА СМЕТКА НА ГИШЕ В EASYPAY ИЛИ ОТ ПРОИЗВОЛНА БАНКА:
Титуляр: Любослава Иванова Георгиева – Мирал БГ ЕООД
Сметка в лева: BG77ESPY40040000467074
BIC: CECBBGSF

ВАЖНО: Преводът по горепосочената сметка може да бъде извършен чрез:
– посещение на избрано от Вас гише или офис на EasyPay чрез услугата Превод по банкова сметка
– директен банков превод от банката, която ползвате
– директен банков превод чрез онлайн банкиране

ПРЕВОД КЪМ ПОТРЕБИТЕЛ В EPAY:
Клиентски номер на получателя (КИН): 1849637672

Free WordPress Themes
Call Now Button